• Trong quá trình nghỉ dịch COvid 19 từ ngày 01/02 đến 06/02/2021: Trường THCS Nguyễn Tất Thành yêu cầu các giáo viên gửi bài lên trang web để cho cha mẹ học sinh và các em tải về để làm bài các môn học  và làm bài trong các ngày nghỉ. Các em nộp cho ...
  • Trong quá trình nghỉ dịch COvid 19 từ ngày 01/02 đến 06/02/2021: Trường THCS Nguyễn Tất Thành yêu cầu các giáo viên gửi bài lên trang web để cho cha mẹ học sinh và các em tải về để làm bài các môn học  và làm bài trong các ngày nghỉ. Các em nộp cho ...
  • Trong quá trình nghỉ dịch COvid 19 từ ngày 01/02 đến 06/02/2021: Trường THCS Nguyễn Tất Thành yêu cầu các giáo viên gửi bài lên trang web để cho cha mẹ học sinh và các em tải về để làm bài các môn học  và làm bài trong các ngày nghỉ. Các em nộp cho ...
  • Trong quá trình nghỉ dịch COvid 19 từ ngày 01/02 đến 06/02/2021: Trường THCS Nguyễn Tất Thành yêu cầu các giáo viên gửi bài lên trang web để cho cha mẹ học sinh và các em tải về để làm bài các môn học  và làm bài trong các ngày nghỉ. Các em nộp cho ...
  • Đề cương ôn tập một số môn lớp 7 học kì 1
TÀI NGUYÊN