•  1.Công khai các khoản đóng góp năm học 2020-20212. Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính  Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Tất Thành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Chương: 622    Độc lập - Tự do - ...
  • Hưởng ứng cuộc vận động “ Vì đàn em thân yêu”, “ Vì người nghèo” do Hội đồng đội, phòng giáo dục và đào tạo Đại Từ phát động, Với phương châm “ Tất cả vì tương lai con em chúng ta’, Vì mục tiêu phát triển xã hội toàn diện và bền vững.Trường THCS ...
  • TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH    BẢNG QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓPNĂM HỌC 2020-2021( Kèm theo Quyết định số 102/QĐ-THCS ngày 26 tháng 6 năm 2021 của trường THCS Nguyễn Tất Thành)TTTên các khoản đóng gópSố dư đầu nămSố thu trong nămSố chi trong nămSố ...
  •  Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính  Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Tất Thành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Chương: 622    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    TT Hùng Sơn ngày 09 tháng 07 năm ...
  • CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU  -CHI NGÂN SÁCH                                                NĂM 2020 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính  Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Tất Thành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ ...
  • CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU  -CHI NGÂN SÁCHQuý IV năm 2020     Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính  Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Tất Thành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Chương: 622    Độc ...
  • Đề cương ôn tập một số môn lớp 7 học kì 1
Trang chủ