NHIỆM VỤ HỌC TẬP TẠI NHÀ KHI NGHỈ VÌ DỊCH CORONA.

         Thực hiện chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo Đại Từ về việc hướng dẫn học sinh tự học tại nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona, trường THCS Nguyễn Tất Thành giao ''Nhiệm vụ học tập'' cho các em  học sinh. Đề nghị các phụ huynh kết hợp với nhà trường tải bài ôn tập về cho các con và hoàn thành theo yêu cầu của từng bộ môn.

NHIỆM VỤ HỌC TẬP TẠI NHÀ TỪ NGÀY 27/4 ĐẾN NGÀY 03/5/2020

Đề kiểm tra 15'_Toán 6A.pdf

ÔN TẬP 11 - GDCD 7.pdf

ÔN TẬP 11 - VĂN 8.pdf

BÀI TẬP MÔN MĨ THUẬT KHỐI 6,7,8.pdf

ÔN TẬP 10. HOÁ HỌC 8.pdf

ÔN TẬP ANH 8 TUẦN 11 (GV NGUYỄN PHONG)-đã chuyển đổi.pdf

 ÔN TẬP ANH 7 TUẦN 11 (GV NGUYỄN PHONG)-đã chuyển đổi.pdf

 ÔN TẬP11- NGỮ VĂN 7.pdf

ON TAP O NHA, DE KIEM TRA VAN 6.pdf

Câu hỏi Sinh 7 lần 11.pdf 

Câu hỏi Sinh 6 lần 11.pdf 

Câu hỏi Sinh 8 lần 11.pdf

ÔN TẬP 11- GDCD 8.pdf

ÔN TẬP 11- Lí 6.pdf

ÔN TẬP 11- Toán 8.pdf

ÔN TÂP 11 - VẬT LÝ 7.pdf

ÔN TẬP 11 -VẬT LÍ 8.pdf

Lịch sử lớp 8.pdf

Lịch sử lớp 7.pdf

ÔN TẬP 11 - MÔN CÔNG NGHỆ 8.pdf

Lịch sử lớp 6 (1).pdf

ÔN TẬP 11 TIẾNG ANH 6A,C.pdf 

KIỂM TRA 15 PHÚT TOÁN 6C.pdf

ÔN TẬP ANH  6B (GV NGUYỄN PHONG)-converted.pdf

ÔN TẬP 10 - ĐIẠ LÝ 7.pdf

KIỂM TRA 15 PHÚT TOÁN 6B.pdf

ÔN TẬP 11 - TOÁN 7.pdf

 *******************************************

 

TỪ NGÀY 05/4/2020

ĐỀ NGHỊ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG ĐỌC KỸ KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI DỰ THI ĐỢT 2,3 THEO YÊU CẦU CỦA HỘI ĐỒNG ĐỘI VÀ GỬI NỘP BÀI ĐÚNG QUY ĐỊNH

BÀI DỰ THI ĐỢT 2,3 KHỐI 6,7,8,9.pdf

ÔN TẬP ANH 7 TUẦN 10 (GV NGUYỄN PHONG)-converted.pdf

ÔN TẬP ANH 8 TUẦN 10 (GV NGUYỄN PHONG)-converted.pdf

ON TAP 10-NGU VAN KHOI 6.pdf

ÔN TẬP 10 VĂN 9.pdf

ÔN TẬP 10- NGỮ VĂN 7.pdf

ÔN TẬP LẦN 10- GDCD 8 (1).pdf

ON TAP 10- Địa 7,9 - .pdf

ÔN TẬP 10 - HÓA HỌC 8.pdf

ÔN TẬP LẦN 10- GDCD 8.pdf

ÔN TẬP 10 - TOÁN 6.pdf

ÔN TẬP 10 - VĂN 8.pdf

ÔN TẬP 10 - GDCD 7.pdf

ÔN TẬP 10 - TOÁN 9.pdf

ÔN TẬP 10- Toán 8.pdf

ÔN TẬP 10 - TOÁN 7.pdf 

ÔN TẬP 10 - MÔN CÔNG NGHỆ 8-đã chuyển đổi.pdf 

ÔN TẬP SỬ LẦN 10 - KHỐI 8docx.pdf

ÔN TÂP 10 - VẬT LÝ 7-đã chuyển đổi.pdf

ÔN TẬP 10 -VẬT LÍ 8 (1).pdf

ÔN TẬP 10- lý 6.pdf

ÔN TẬP 10 -TIẾNG ANH 6.pdf

ÔN TẬP 10 - TIẾNG ANH 9 - ĐẢO NGỮ.pdf

Câu hỏi Sinh 6 tuần 10 ngày 06-4.pdf

Câu hỏi Sinh 7 tuần 10 ngày 06-4 (1).pdf

Câu hỏi Sinh 8 tuần 10 ngày 06-4.pdf

Câu hỏi Sinh 9 tuần 10 ngày 06-4.pdf

***************************************************************************

TỪ NGÀY 30/3 ĐẾN 04/04/2020

LƯU Ý: NGOÀI NHIỆM VỤ LÀM CÁC BÀI TẬP HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG LÀM BÀI DỰ THITHEO YÊU CẦU CỦA HỘI ĐỒNG ĐỘI.

BAI DỰ THI KHỐI 6,7,8,9.pdf

ON TAP 9-NGU VAN KHOI 6.pdf

ÔN TẬP 9 - TIẾNG ANH 9.pdf

 ÔN TẬP 9 - TIẾNG ANH 6.pdf

 ÔN TẬP ANH 8 TUẦN 9 (GV NGUYỄN PHONG)-converted.pdf 

ÔN TẬP ANH 7 TUẦN 9 (GV NGUYỄN PHONG)-converted.pdf 

ÔN TẬP LẦN 9- NGỮ VĂN 7.pdf

ÔN TẬP 9- ĐỊA LÝ 7.pdf

ÔN TẬP 9 -VẬT LÍ 8-đã chuyển đổi.pdf 

ÔN TÂP 10 - VẬT LÝ 7-đã chuyển đổi.pdf 

ÔN TẬP 9 - MÔN CÔNG NGHỆ 8.pdf 

ÔN TẬP 9 - TOÁN 9.pdf

 ÔN TẬP 9 - TOÁN 7.pdf 

ÔN TẬP 9 - TOÁN 6.pdf 

Câu hỏi Sinh 8 tuần 9 ngày 29-3.pdf 

Câu hỏi Sinh 9 tuần 9 ngày 29-3.pdf 

Câu hỏi Sinh 7 tuần 9 ngày 29-3.pdf 

Câu hỏi Sinh 6 tuần 9 ngày 29-3.pdf 

ÔN TẬP 9-hóa học 8.pdf

ÔN TẬP 9 - GDCD 7.pdf

ÔN TẬP 9 - VĂN 8.pdf

ÔN TẬP 9- Vật Lý 6.pdf

ÔN TẬP 9- Toán 8.pdf

ÔN TẬP SỬ LẦN 9 - KHỐI 6docx (1).pdf

ÔN TẬP SỬ LẦN 9- KHỐI 8.pdf

ON TAP 9- LICH SU 7.pdf

ÔN TẬP 9 - VĂN 9.pdf

TỪ NGÀY 23/3 ĐẾN 28/3/2020

BÀI TẬP NGỮ VĂN 9- TUẦN 8.doc

Câu hỏi Sinh 6 ngày 23-3.pdf

Câu hỏi Sinh 7 ngày 23-3.pdf

Câu hỏi Sinh 9 ngày 23-3.pdf

SINH 8.pdf

ÔN TẬP 8 - TIẾNG ANH 6.pdf

ÔN TẬP 8 - TIẾNG ANH 9.pdf

ÔN TẬP 8 - TOÁN 6.pdf

ÔN TẬP 8 - TOÁN 7.pdf

ÔN TẬP 8 - VĂN 8.doc

ÔN TẬP 8 -ĐỊA LÝ.docx

ON TAP 8- LICH SU 7.pdf

ÔN TẬP 8- NGỮ VĂN 7.doc

ÔN TẬP 8- Toán 8.docx

ÔN TẬP 8- Vật lí 6.docx

ÔN TẬP 8. hóa học 8.pdf

ÔN TẬP 8_TOÁN 9.pdf

ON TAP 8-NGU VAN KHOI 6.pdf

ÔN TẬP ANH 7 TUẦN 8 (GV NGUYỄN PHONG)-converted.pdf

ÔN TẬP ANH 8 TUẦN 8 (GV NGUYỄN PHONG).doc

ÔN TẬP LẦN 8- GDCD 8.doc

ÔN TẬP SỬ LẦN 8 - KHỐI 6docx.docx

ÔN TẬP SỬ LẦN 8 - KHỐI 7.docx

ÔN TẬP SỬ LẦN 8 - KHỐI 8.docx

TỪ NGÀY 16/3 ĐẾN 22/3/2020

ÔN TẬP 7 - Sinh 6.pdf

ÔN TẬP 7 - Sinh 7.pdf

ÔN TẬP 7 - Sinh 8.pdf

ÔN TẬP 7 - TIẾNG ANH 6.pdf

ÔN TẬP 7 - ANH 7.pdf

ÔN TẬP 7 - ANH 8.pdf

ÔN TẬP 7 - TIẾNG ANH 9.pdf

ÔN TẬP 7 - ĐỊA LÝ 7.pdf

ÔN TẬP 7 - GDCD 7.pdf

ÔN TẬP 7- GDCD 8.pdf

ÔN TẬP 7 - hóa học 8.pdf

ÔN TẬP 7 - MÔN CÔNG NGHỆ 8.pdf

ÔN TẬP 7 - NGU VAN 6.pdf

ÔN TẬP 7 - NGU VAN 7.pdf

ÔN TẬP 7 - NGỮ VĂN 8.pdf

ÔN TẬP 7 - NGỮ VĂN 9.pdf

ÔN TẬP 7 - SỬ 6.pdf

ÔN TẬP 7 - SU 7BC.pdf

ÔN TẬP 7 - SỬ 7A.pdf

ÔN TẬP 7 - SỬ 8.pdf

ÔN TẬP 7 - TOÁN 6.pdf

ÔN TẬP 7 - TOÁN 7.pdf

ÔN TẬP 7 - TOÁN 8.pdf

ÔN TẬP 7 - TOÁN 9.pdf

ÔN TẬP 7 - VẬT LÍ 8.pdf

ÔN TẬP 7 - VẬT LÝ 6.pdf

ÔN TÂP 7 - VẬT LÝ 7.pdf

------------------------------------- Còn tiếp------------------------------------

TỪ NGÀY 09/3 ĐẾN 15/3/2020

ÔN TẬP 6 - Sinh 6.pdf

ÔN TÂP 6 - Sinh 7.pdf

ÔN TẬP 6 - Sinh 8.pdf

ÔN TÂP 6 - Sinh 9.pdf

ÔN TẬP 6 - TOÁN 7.pdf

ÔN TẬP 6 - NGỮ VĂN 6.pdf

ÔN TẬP 6 - ĐỊA LÝ 7.pdf

ÔN TẬP 6 - MÔN CÔNG NGHỆ 8.pdf

ÔN TẬP 6 - TOÁN 6.pdf

ÔN TÂP 6 - VẬT LÝ 7 (1).pdf

ÔN TẬP 6 - Vli 6.pdf

ÔN TẬP 6- ANH 8.pdf

ÔN TẬP 6- GDCD 7.pdf

ÔN TẬP 6- Toán 8ab.pdf

ÔN TẬP 6- Văn 8.pdf

ÔN TẬP 6 -VẬT LÍ 8 (1).pdf

ÔN TẬP 6_TOÁN 9.pdf

ÔN TẬP 6-ANH 7.pdf

ÔN TẬP 6-HÓA HỌC 8.pdf

ÔN TẬP 6-NGỮ VĂN 9.pdf

ÔN TẬP LẦN 6- GDCD 8.pdf

ÔN TẬP LẦN 6- NGỮ VĂN 7.pdf

ÔN TAP 6- LICH SU 7.pdf

ÔN TẬP 6 - SỬ 6.pdf

ÔN TẬP 6 - SỬ 8.pdf

ÔN TẬP 6 - ANH VĂN 6.pdf 

ÔN TẬP 6- ANH VĂN 9.pdf

ÔN TẬP 6 - Môn Mỹ Thuật 6,7,8.pdf

------------------------------------------còn tiếp-----------------------------------------

 

TỪ NGÀY 02/3 ĐẾN 08/03/2020

ÔN TẬP 5 - TOÁN 6.pdf

ÔN TẬP 5 - TOÁN 7.pdf

ÔN TẬP 5- TOÁN 8.pdf

ÔN TẬP 5 - TOÁN 9.pdf

ÔN TẬP 5 - VĂN 8.pdf 

ÔN TẬP 5-NGỮ VĂN 9.pdf

 ON TAP 5-NGU VAN  6.pdf 

ÔN TẬP 5- NGỮ VĂN 7.pdf

ÔN TẬP 5 - TIẾNG ANH 9.pdf 

ÔN TẬP 5- TIẾNG ANH 6.pdf 

ÔN TẬP5 - ANH 7.pdf 

ÔN TẬP  5 - ANH 8.pdf

ÔN TẬP 5 - GDCD 7.pdf

ÔN TẬP 5 - CÔNG NGHỆ 8.pdf

ÔN TẬP 5 - VẬT LÍ 9.pdf

ÔN TẬP 5- VAT LÝ 6.pdf

ÔN TÂP 5 - VẬT LÝ 7.pdf

ÔN TẬP 5- GDTC.pdf

ON TAP 5- LICH SU 7.pdf

ÔN TẬP 5 -VẬT LÍ 8.pdf

ÔN TẬP LẦN 5- GDCD 8.pdf

ÔN TẬP LẦN 5- GDCD 9A,B.pdf
ÔN TẬP 5- hóa học 9.pdf 

ÔN TẬP 5-Hóa học 8.pdf

------------------------------------------còn tiếp-----------------------------------------

TỪ NGÀY 24/2 ĐẾN 28/2/2020

ÔN TẬP 4- Lý 6.pdf

ÔN TẬP 4 - LÝ 7.pdf

ÔN TẬP 4- LÝ 8.pdf

ÔN TẬP 4 - LÝ 9.pdf

ÔN TẬP 4 - TOÁN 6.pdf

ÔN TẬP 4 - TOÁN 7.pdf

ÔN TẬP 4- TOÁN 8.pdf

ÔN TẬP 4 - TOÁN 9.pdf

ON TAP 4- VAN 6.pdf

ÔN TẬP 4 - VĂN 7.pdf

ÔN TẬP 4 - VĂN 8.pdf

ÔN TẬP 4 - VAN 9.pdf

ÔN TẬP 4 - GDCD 6.pdf

ÔN TẬP 4- GDCD 7.pdf

ÔN TẬP 4- GDCD8.pdf

ÔN TẬP 4- GDCD 9.pdf

ÔN TẬP 4 - ANH 6.pdf

ÔN TẬP 4- ANH 7.pdf

ÔN TẬP 4 - ANH 8.pdf

ÔN TẬP 4 - ANH 9.pdf

ÔN TẬP 4 - SỬ 8.pdf

ÔN TẬP 4 - SỬ 9.pdf

ÔN TẬP 4 -SỬ 6.pdf

ÔN TẬP 4- SỬ 7.pdf

ÔN TẬP 4-HOA 8.pdf

ÔN TẬP 4-HOA 9.pdf

ÔN TẬP 4 - Môn Mỹ Thuật.pdf

ÔN TẬP 4 - NHAC 6,7,8.pdf

ÔN TẬP 4-TIN 6.pdf

ÔN TẬP 4- TIN 7.pdf

ÔN TẬP -TD.pdf

ÔN TẬP 4-CONG NGHE 7.pdf

ÔN TẬP 4-CÔNG NGHỆ 8.pdf

ÔN TẬP 4 - ĐỊA 7 .pdf

-----------------------------------------------còn tiếp-----------------------------------------

TỪ NGÀY 17/2 ĐẾN 20/2/2020

ÔN TẬP 3- TOÁN 7C.pdf

ÔN TẬP 3- Toán 8ab.pdf

ÔN TẬP 3-TOÁN 8C.pdf

ÔN TẬP 3-TOÁN 7A.pdf

ÔN TẬP 3_TOAN_7B.pdf

ÔN TẬP 3-TOÁN 6C.pdf

ÔN TẬP 3-TOÁN 6A.pdf

ÔN TẬP 3-TOÁN 6B.pdf

ÔN TẬP 3-TOÁN 9.pdf

ÔN TẬP 3 - VẬT LÝ 6.pdf

ÔN TÂP 3 - VẬT LÝ 7.pdf

ÔN TẬP 3 -VẬT LÍ 8.pdf

ÔN TẬP 3 - VẬT LÍ 9 .pdf

ÔN TẬP 3. HÓA HỌC 8.pdf

ÔN TẬP 3. HÓA HỌC 9.pdf

ÔN TẬP 3- NGỮ VĂN 7C.pdf

ÔN TẬP 3- NGỮ VĂN 9.pdf

ÔN TẬP 3- NGỮ VĂN 6C.pdf

ON TAP 3-NGU VAN 6A,B.pdf

ÔN TẬP 3-NGỮ VĂN 8B,C.pdf

ÔN TẬP 3- NGỮ VĂN 7A,B.pdf

ÔN TẬP 3-NGỮ VĂN 8A.pdf

ÔN TẬP 3-GDCD 6.pdf 

ÔN TẬP 3-GDCD 8A.pdf 

ÔN TẬP 3- GDCD 8B,C.pdf

 ÔN TẬP 3- GDCD 9A,B.pdf

ÔN TẬP 3 - ĐỊA LÝ 6.pdf 

ÔN TẬP 3 DIA LY 7.pdf

ÔN TẬP 3 - ĐỊA LÝ 8.pdf 

ÔN TẬP 3 - ĐỊA LÝ 9.pdf 

ON TAP 3 LICH SU 7B,C.pdf 

ÔN TẬP 3-LỊCH SỬ 6.pdf 

ÔN TẬP 3-LỊCH SỬ 7A.pdf 

ÔN TẬP 3-LỊCH SỬ 8.pdf 

ÔN TẬP 3-LỊCH SỬ 9.pdf

ÔN TẬP 3- TIN 7B, 7C.pdf 

ÔN TẬP 3 - CÔNG NGHỆ 8.pdf 

ÔN TẬP 3 - Mỹ Thuật.pdf 

ÔN TẬP 3- TIN 6.pdf 

ÔN TẬP 3-THỂ DỤC 7 A,C.pdf

ÔN TẬP 3 DIA LY 7.pdf

ÔN TẬP 3-TIẾNG ANH 6.pdf

ÔN TẬP 3- ANH 7.pdf

ÔN TẬP 3-ANH 8.pdf

ÔN TẬP 3- TIẾNG ANH 9.pdf

ÔN TẬP 3-SINH HỌC 6.pdf

ÔN TẬP 3-SINH HỌC 7.pdf

ÔN TẬP 3-SINH HỌC 8.pdf

ÔN TẬP 3-SINH HỌC 9.pdf

ÔN TẬP 3 -ÂM NHẠC 678.pdf

ÔN TẬP 3 -CÔNG NGHỆ 7.pdf

-----------------------------------------------còn tiếp-----------------------------------------

TỪ NGÀY 10/2 ĐẾN 15/2/2020

Bài tập Toán 6.pdf

BAI TAP TOAN 7.pdf

BAI TAP TOAN 8.pdf

BAI TAP TOAN 9.pdf

BAI TAP G NGU VAN 6A,B.pdf 

BAI TAP NGU VAN 6C.pdf 

BAI TAP NGU VAN 6A,B,C.pdf

BAI TAP NGU VAN 6A,B,C ( tiep theo).pdf 

BAI TAP NGU VAN 7 - lần 1.pdf 

BAI_TAP_NGU_VAN_7__TIEP_THEO.pdf

BAI TAP NGU VAN 8A.pdf 

BAI TAP NGU VAN 8B,C.pdf 

BAI TAP NGU VAN 9 (10.2).pdf 

BAI TAP TIENG ANH 6 UNIT 8.pdf

BAI TAP TIENG ANH 6 UNIT 8(1).pdf

BỔ TRỢ -UNIT 8 ANH 7.pdf

BAI TAP ANH 9.pdf

ÔN TẬP HOÁ 9.pdf

BÀI TẬP HOA 9.pdf 

BAI TAP HOA 8.pdf 

ÔN TẬP HÓA 8.pdf

BAI TAP LY 6.pdf

Bài tập tự ôn môn vật lí 7.pdf

 Bài tập tự ôn môn vật lí 8.pdf

 Bài tập tự ôn môn vật lí 9.pdf

BAI TAP LICH SU 6,7,8,9.pdf

ÔN TẬP Sinh 7.pdf 

ÔN TẬP Sinh 9.pdf 

ÔN TẬP Sinh 6.pdf 

ÔN TẬP Sinh 8.pdf

---còn tiếp......

CẬP NHẬT NGÀY 12/2/2019

BÀI TẬP TOÁN LỚP 6 B, C.pdf 

PHẦN BÀI TẬP MÔN NGỮ VĂN 7 - tiếp theo.pdf

Câu hỏi Địa lý 6.pdf

Câu hỏi Địa lý 8.pdf 

Câu hỏi Địa lý 9.pdf

ÔN TẬP 1 Địa li 7 (1).pdf

CÂU HỎI TỰ HỌC Ở NHÀ SINH 8.pdf 

CÂU HỎI TỰ HỌC Ở NHÀ SINH 6.pdf 

CÂU HỎI TỰ HỌC Ở NHÀ SINH 7.pdf 

CÂU HỎI TỰ HỌC Ở NHÀ SINH 9.pdf

BÀI TẬP MÔN MỸ THUẬT.pdf

PHẦN BÀI TẬP MÔN GDCD 8.pdf 

PHẦN BÀI TẬP MÔN GDCD 9.pdf

ON TAP 1-TIN 7.pdf

BÀI TẬP MÔN ÂM NHẠC 6,7,8.pdf 

BÀI TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 7.pdf

BÀI TẬP MÔN GDCD 6.pdf 

BAI TAP MON CONG NGHE 8.pdf

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 60
Hôm qua : 72
Tháng 08 : 1.040
Năm 2020 : 64.027