NHIỆM VỤ HỌC TẬP TẠI NHÀ KHI NGHỈ VÌ DỊCH CORONA.

         Thực hiện chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo Đại Từ về việc hướng dẫn học sinh tự học tại nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona, trường THCS Nguyễn Tất Thành giao ''Nhiệm vụ học tập'' cho các em  học sinh. Đề nghị các phụ huynh kết hợp với nhà trường tải bài ôn tập về cho các con và hoàn thành theo yêu cầu của từng bộ môn.

TỪ NGÀY 24/2 ĐẾN 28/2/2020

ÔN TẬP 4- Lý 6.pdf

ÔN TẬP 4 - LÝ 7.pdf

ÔN TẬP 4- LÝ 8.pdf

ÔN TẬP 4 - LÝ 9.pdf

ÔN TẬP 4 - TOÁN 6.pdf

ÔN TẬP 4 - TOÁN 7.pdf

ÔN TẬP 4- TOÁN 8.pdf

ÔN TẬP 4 - TOÁN 9.pdf

ON TAP 4- VAN 6.pdf

ÔN TẬP 4 - VĂN 7.pdf

ÔN TẬP 4 - VĂN 8.pdf

ÔN TẬP 4 - VAN 9.pdf

ÔN TẬP 4 - GDCD 6.pdf

ÔN TẬP 4- GDCD 7.pdf

ÔN TẬP 4- GDCD8.pdf

ÔN TẬP 4- GDCD 9.pdf

ÔN TẬP 4 - ANH 6.pdf

ÔN TẬP 4- ANH 7.pdf

ÔN TẬP 4 - ANH 8.pdf

ÔN TẬP 4 - ANH 9.pdf

ÔN TẬP 4 - SỬ 8.pdf

ÔN TẬP 4 - SỬ 9.pdf

ÔN TẬP 4 -SỬ 6.pdf

ÔN TẬP 4- SỬ 7.pdf

ÔN TẬP 4-HOA 8.pdf

ÔN TẬP 4-HOA 9.pdf

ÔN TẬP 4 - Môn Mỹ Thuật.pdf

ÔN TẬP 4 - NHAC 6,7,8.pdf

ÔN TẬP 4-TIN 6.pdf

ÔN TẬP 4- TIN 7.pdf

ÔN TẬP -TD.pdf

ÔN TẬP 4-CONG NGHE 7.pdf

ÔN TẬP 4-CÔNG NGHỆ 8.pdf

ÔN TẬP 4 - ĐỊA 7 .pdf

-----------------------------------------------còn tiếp-----------------------------------------

TỪ NGÀY 17/2 ĐẾN 20/2/2020

ÔN TẬP 3- TOÁN 7C.pdf

ÔN TẬP 3- Toán 8ab.pdf

ÔN TẬP 3-TOÁN 8C.pdf

ÔN TẬP 3-TOÁN 7A.pdf

ÔN TẬP 3_TOAN_7B.pdf

ÔN TẬP 3-TOÁN 6C.pdf

ÔN TẬP 3-TOÁN 6A.pdf

ÔN TẬP 3-TOÁN 6B.pdf

ÔN TẬP 3-TOÁN 9.pdf

ÔN TẬP 3 - VẬT LÝ 6.pdf

ÔN TÂP 3 - VẬT LÝ 7.pdf

ÔN TẬP 3 -VẬT LÍ 8.pdf

ÔN TẬP 3 - VẬT LÍ 9 .pdf

ÔN TẬP 3. HÓA HỌC 8.pdf

ÔN TẬP 3. HÓA HỌC 9.pdf

ÔN TẬP 3- NGỮ VĂN 7C.pdf

ÔN TẬP 3- NGỮ VĂN 9.pdf

ÔN TẬP 3- NGỮ VĂN 6C.pdf

ON TAP 3-NGU VAN 6A,B.pdf

ÔN TẬP 3-NGỮ VĂN 8B,C.pdf

ÔN TẬP 3- NGỮ VĂN 7A,B.pdf

ÔN TẬP 3-NGỮ VĂN 8A.pdf

ÔN TẬP 3-GDCD 6.pdf 

ÔN TẬP 3-GDCD 8A.pdf 

ÔN TẬP 3- GDCD 8B,C.pdf

 ÔN TẬP 3- GDCD 9A,B.pdf

ÔN TẬP 3 - ĐỊA LÝ 6.pdf 

ÔN TẬP 3 DIA LY 7.pdf

ÔN TẬP 3 - ĐỊA LÝ 8.pdf 

ÔN TẬP 3 - ĐỊA LÝ 9.pdf 

ON TAP 3 LICH SU 7B,C.pdf 

ÔN TẬP 3-LỊCH SỬ 6.pdf 

ÔN TẬP 3-LỊCH SỬ 7A.pdf 

ÔN TẬP 3-LỊCH SỬ 8.pdf 

ÔN TẬP 3-LỊCH SỬ 9.pdf

ÔN TẬP 3- TIN 7B, 7C.pdf 

ÔN TẬP 3 - CÔNG NGHỆ 8.pdf 

ÔN TẬP 3 - Mỹ Thuật.pdf 

ÔN TẬP 3- TIN 6.pdf 

ÔN TẬP 3-THỂ DỤC 7 A,C.pdf

ÔN TẬP 3 DIA LY 7.pdf

ÔN TẬP 3-TIẾNG ANH 6.pdf

ÔN TẬP 3- ANH 7.pdf

ÔN TẬP 3-ANH 8.pdf

ÔN TẬP 3- TIẾNG ANH 9.pdf

ÔN TẬP 3-SINH HỌC 6.pdf

ÔN TẬP 3-SINH HỌC 7.pdf

ÔN TẬP 3-SINH HỌC 8.pdf

ÔN TẬP 3-SINH HỌC 9.pdf

ÔN TẬP 3 -ÂM NHẠC 678.pdf

ÔN TẬP 3 -CÔNG NGHỆ 7.pdf

-----------------------------------------------còn tiếp-----------------------------------------

TỪ NGÀY 10/2 ĐẾN 15/2/2020

Bài tập Toán 6.pdf

BAI TAP TOAN 7.pdf

BAI TAP TOAN 8.pdf

BAI TAP TOAN 9.pdf

BAI TAP G NGU VAN 6A,B.pdf 

BAI TAP NGU VAN 6C.pdf 

BAI TAP NGU VAN 6A,B,C.pdf

BAI TAP NGU VAN 6A,B,C ( tiep theo).pdf 

BAI TAP NGU VAN 7 - lần 1.pdf 

BAI_TAP_NGU_VAN_7__TIEP_THEO.pdf

BAI TAP NGU VAN 8A.pdf 

BAI TAP NGU VAN 8B,C.pdf 

BAI TAP NGU VAN 9 (10.2).pdf 

BAI TAP TIENG ANH 6 UNIT 8.pdf

BAI TAP TIENG ANH 6 UNIT 8(1).pdf

BỔ TRỢ -UNIT 8 ANH 7.pdf

BAI TAP ANH 9.pdf

ÔN TẬP HOÁ 9.pdf

BÀI TẬP HOA 9.pdf 

BAI TAP HOA 8.pdf 

ÔN TẬP HÓA 8.pdf

BAI TAP LY 6.pdf

Bài tập tự ôn môn vật lí 7.pdf

 Bài tập tự ôn môn vật lí 8.pdf

 Bài tập tự ôn môn vật lí 9.pdf

BAI TAP LICH SU 6,7,8,9.pdf

ÔN TẬP Sinh 7.pdf 

ÔN TẬP Sinh 9.pdf 

ÔN TẬP Sinh 6.pdf 

ÔN TẬP Sinh 8.pdf

---còn tiếp......

CẬP NHẬT NGÀY 12/2/2019

BÀI TẬP TOÁN LỚP 6 B, C.pdf 

PHẦN BÀI TẬP MÔN NGỮ VĂN 7 - tiếp theo.pdf

Câu hỏi Địa lý 6.pdf

Câu hỏi Địa lý 8.pdf 

Câu hỏi Địa lý 9.pdf

ÔN TẬP 1 Địa li 7 (1).pdf

CÂU HỎI TỰ HỌC Ở NHÀ SINH 8.pdf 

CÂU HỎI TỰ HỌC Ở NHÀ SINH 6.pdf 

CÂU HỎI TỰ HỌC Ở NHÀ SINH 7.pdf 

CÂU HỎI TỰ HỌC Ở NHÀ SINH 9.pdf

BÀI TẬP MÔN MỸ THUẬT.pdf

PHẦN BÀI TẬP MÔN GDCD 8.pdf 

PHẦN BÀI TẬP MÔN GDCD 9.pdf

ON TAP 1-TIN 7.pdf

BÀI TẬP MÔN ÂM NHẠC 6,7,8.pdf 

BÀI TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 7.pdf

BÀI TẬP MÔN GDCD 6.pdf 

BAI TAP MON CONG NGHE 8.pdf

---Cập nhật ngày 16/2/2020----

ÔN TẬP GDCD 7.pdf

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 506
Hôm qua : 652
Tháng 02 : 14.678
Năm 2020 : 17.134